Algemene voorwaarden

1. fotografie


Deze overeenkomst gaat over het wederzijdse begrip tussen jou, de opdrachtgever, en mij, Emily Parry Fotografie, de opdrachtnemer. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat je de fotoshoot bevestigt per e-mail. Bevestiging betekent akkoord gaan met alle algemene voorwaarden. Wens je iets te veranderen, laat dit dan tijdig weten. Met veranderingen kunnen mogelijk prijsverschillen ontstaan.  

2. De shoot


De shoot zal plaatsvinden op de overeengekomen datum op de besproken (of nader te bepalen) locatie. De reiskosten naar de shoot-locatie en terug worden berekend vanaf 30km rondom Asten (Noord-Brabant) aan €0,19 per kilometer.

3.1 - Bij de prijs van de shoot inbegrepen zit het complete proces van begin tot eind: de communicatie, de shoot zelf, de nabewerking van de foto’s en de per shoot genoemde aantal foto’s in hoge resolutie.


3.2 - Niet inbegrepen zijn de volgende goederen en diensten: het bestellen van meer foto’s (dit kan achteraf besproken worden), eventuele extra reiskosten (zie artikel 2), de eventuele parkeerkosten, extra uren fotografie en een toegangsprijs voor een gewenste locatie, mocht dit van toepassing zijn.


3.3 – Bij een boeking geldt een aanbetaling van 30% van de totaalprijs. Te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. De eindbetaling word gedaan in de week ná de fotoshoot.


3.4 - Na de shoot krijg jij als opdrachtgever een door mij voorgeselecteerde selectie aangeleverd van de foto’s van de shoot. Hieruit mag je een selectie maken welke foto’s jij graag wilt hebben (de per shoot genoemde aantallen) en die zal ik vervolgens bewerken. Bewerking kan kleur of zwart-wit zijn, dit doe ik naar persoonlijke smaak. Mocht je hier voorkeuren in hebben, graag even van te voren aangeven.


3.5 – Na het fotograferen van de bruiloft krijg jij als opdrachtgever de door mij geselecteerde, bewerkte foto’s. De bewerking kan kleur of zwart-wit zijn, dit doe ik naar persoonlijke smaak. Mocht je hier voorkeur in hebben, graag even van te voren aangeven.


3.6 - De foto’s worden uiterlijk twee weken (14 dagen) nadat de selectie is doorgegeven aan mij, en de overige kosten van de factuur betaald zijn, opgeleverd in hoge resolutie.

4. de foto's


4.1 - De shoot is inclusief onbeperkt gebruik voor alle foto’s. De foto’s blijven echter eigendom van Emily Parry Fotografie. Een naamsvermelding wanneer je de foto’s op Social Media plaatst is niet verplicht, maar wordt wel heel erg gewaardeerd! (Facebook: Facebook.com/emilyparryfotografie | Instagram: @EmilyParryFotografie)


4.2 - Bij het boeken wordt automatisch akkoord gegaan met het gebruik van de foto’s voor mijn eigen portfolio (mits van te voren duidelijk andere afspraken worden gemaakt)


4.3 – Bij een bruiloftshoot worden de foto’s pas aangeleverd na het ontvangen van de volledige betaling. Bij overige shoots, word een voorgeselecteerd aantal (onbewerkte) foto’s geplaatst in een persoonlijke online gallery, waar jij als klant zelf de keuze kan maken welke foto’s er door mij bewerkt zullen worden. Na het ontvangen van de selectie zal ik deze bewerken. Het uiteindelijke resultaat word pas vrijgegeven als de volledige betaling is gedaan.

5. annulering bruiloftshoot


5.1 - In het geval van ziekte of andere uiteraard redelijke gronden om de shoot af te zeggen, is het mogelijk mij te bereiken via info@emilyparryfotografie.nl. De shoot zal dan kosteloos verplaatst worden naar een afgesproken datum.


5.2 - Het is tot 6 maanden voor de bruiloft mogelijk om zonder reden af te zeggen en worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. Tussen de 4 tot 6 maanden voor de bruiloft wordt er gekeken naar de reden voor afzegging. Als dit geen gegronde reden is (ziekte, overlijden, andere noodzaak) wordt 30% van de totale shoot in rekening gebracht. Bij annulering 1 tot 4 maand(en) voor de bruiloft, wordt 50% van de totale shoot in rekening gebracht. Bij annulering tot één maand voor de bruiloft, wordt 100% van de totale shoot in rekening gebracht.


5.3 - No shows en no calls worden niet gewaardeerd hierbij wordt het volledige bedrag van de shoot in rekening gebracht.  


5.4 - Natuurlijk valt er veel te overleggen! Mochten de weersvoorspellingen bijvoorbeeld een keer heel slecht zijn, zullen we altijd overleggen wat te doen, ook al is dit een paar dagen van tevoren. 


5.5 - Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van mij als fotografe word je z.s.m. op de hoogte gesteld. Ook hierbij zal de shoot verplaatst worden naar een nieuwe datum, in overleg met jou. Mocht je dit niet wensen, zijn hier geen verdere kosten aan verbonden.

6. annulering overige shoots


6.1 - In het geval van ziekte of andere uiteraard redelijke gronden om de shoot af te zeggen, is het mogelijk mij te bereiken via info@emilyparryfotografie.nl. De shoot zal dan kosteloos verplaatst worden naar een afgesproken datum.


6.2 - Het is tot 48 uur voor de shoot mogelijk om zonder reden af te zeggen en worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. Als er korter dan 24 uur voor de shoot afgezegd wordt, wordt gekeken naar de reden voor afzegging. Als dit geen gegronde reden is (ziekte, overlijden, andere noodzaak) wordt 50% van de totale shoot in rekening gebracht. 


6.3 - No shows en no calls worden niet gewaardeerd hierbij wordt het volledige bedrag van de shoot in rekening gebracht.  


6.4 - Natuurlijk valt er veel te overleggen! Mochten de weersvoorspellingen bijvoorbeeld een keer heel slecht zijn, zullen we altijd overleggen wat te doen, ook al is dit een paar dagen van tevoren. 


6.5 - Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van mij als fotografe word je z.s.m. op de hoogte gesteld. Ook hierbij zal de shoot verplaatst worden naar een nieuwe datum, in overleg met jou. Mocht je dit niet wensen, zijn hier geen verdere kosten aan verbonden.